Пятница, 19.04.2019, 23:31


информационный партнер Вы вошли как Гость | Группа "Гости"
"Лугари" в лицах..
Одним словом...
Tags
Наш опрос
Какие направления деятельности в сфере развития детского движения наиболее актуальны для Луганщины?
Всего ответов: 253
Полезные файлы
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


счетчик посещенийЛуганскький обласний центр розвитку дитячого руху "Лугарі"

Залучення молоді до гуманістичних традицій вітчизняної культури, історії, до громадського руху набуває особливої актуальності в старшому шкільному віці, коли в юнацтва виникає потреба морального і ціннісного осмислення дійсності, інтенсивного характеру набувають пошуки власної програми життя.


 Ефективним шляхом розв'язання ціннісних проблем молоді фахівці вважають залучення старшокласників до  участі в діяльності громадських молодіжних та дитячих організацій, що сприяє орієнтації школярів у цінностях  суспільства, здійсненню особистого вибору, спрямовує реалізацію життєвих програм.  

 14 жовтня 2002 року створена Луганська обласна дитяча громадська організація «Лугарі» з метою виховання патріотизму і  любові до своєї Батьківщини, забезпечення соціальних, психолого-педагогічних та організаційних умов розвитку школярів у  позашкільний час, розвитку здібностей кожної дитини, наслідування молодим поколінням духовних надбань різного народу,  досягнення високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування розвиненої духовної, моральної, естетичної, правової, трудової, екологічної культури дітей Луганської області.  

Луганський обласний центр розвитку дитячого руху «Лугарі» створено з метою методичної та організаційної підтримки діяльності Луганської обласної дитячої громадської організації «Лугарі».

Основними завданнями діяльності Центру є:
 • Виховання патріотів Батьківщини, творців суспільства нового типу, спрямованого на розбудову майбутнього України.  
 • Виховання підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодих, своїх рідних, близьких, друзів.  
 • Створення умов для самовираження особистості, підготовки дітей до самостійного життя у суспільстві.  
 • Виховання ініціативи, творчості, організаторських здібностей особистості, інтелектуальної та політичної еліти Луганщини.  
 • Виявлення, розвиток і підтримка юних талантів та обдарованої молоді, стимулювання їхнього творчого самовдосконалення.  
 • Сприяння процесу соціалізації дітей та підлітків.  
 • Об'єднання зусиль дитячих та учнівських колективів із зацікавленими організаціями, установами, закладами у справі виховання підростаючого                     покоління.  
 • Збереження історичних і культурних пам'яток нашої країни.  
 • Прищеплення любові до праці.  
 • Організація дозвілля дітей та підлітків.  
 • Формування навичок колективної поведінки.  
 • Надання практичної, організаційної, методичної допомоги у запровадженні дитячого руху Луганської області.    

Луганський обласний центр розвитку дитячого руху «Лугарі»  у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, рішеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови Луганської облдержадміністрації, наказами Управління освіти і науки облдержадміністрації, Статутом та Регіональною цільовою програмою розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 – 2014 роки № 34/9 від 03.03.2010 (далі – Програма).            

Метою Програми є активізація дитячого руху на Луганщині, забезпечення соціальних та психолого-педагогічних умов розвитку соціальної активності школярів у позаурочний час.

Програма діяльності ЛОЦРДР «Лугарі»  має головну мету -  сформувати та виховати патріота рідного краю, сучасної гармонійно розвиненої особистості, гідного члена суспільства.

З метою реалізації програм та заходів, запланованих Програмою, Центр розробив дев’ять напрямків виховної роботи з дітьми та підлітками Луганської області (Дороги):
 • Дорога до роду (формування сімейних цінностей, зв’язок поколінь);  
 • Дорога пізнання світу (розвиток пізнавального інтересу у дітей, формування дбайливого ставлення до навколишнього середовища);
 • Дорога творчості (розвиток креативних навичок, підтримка обдарованих);
 • Дорога здорового способу життя (формування стійкого позитивного ставлення до власного здоров’я та до здоров’я нації в цілому) ;
 • Дорога до Вітчизни (патріотичне виховання);
 • Дорога до знань (розвиток інтелектуальних здібностей, підтримка обдарованих);
 • Дорога добра (виховання толерантного ставлення до знедолених, людей з обмеженими можливостями, волонтерська робота);
 • Дорога до себе (формування лідерських умінь та навичок);
 • Дорога майстрів (профорієнтаційна робота).  

Надання методичної та організаційної допомоги спеціалістам по роботі з дитячими громадськими організаціями, педагога-організаторам, заступникам директорів шкіл з виховної роботи, спеціалістам по розвитку дитячого руху на Луганщині  

Згідно до Програми та з метою надання методичної та організаційної підтримки методистам по роботі з дитячими громадськими організаціями, педагогам-організаторам, заступникам директорів шкіл з виховної роботи, спеціалістам по розвитку дитячого руху на Луганщині, керівникам районних\міських відділень ЛОДГО «Лугарі», Центром щороку організовується систематичний друк інформаційно-методичних збірників.            

Регіональна цільова програма розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 – 2014 роки одним із факторів, що негативно впливають на вирішення питання розвитку та активізації дитячого руху вбачає «... відсутність необхідного інформаційного та методичного забезпечення шкільних та позашкільних установ...».            

Одним із методів поліпшення ситуації щодо інформаційного та методичного забезпечення спеціалістів по роботі з дитячими громадськими об’єднаннями, педагогів-організаторів шкіл та позашкільних освітніх установ, заступників директорів з виховної роботи шкіл є систематичний друк інформаційно-методичних посібників з метою узагальнення кращого досвіду роботи у сфері розвитку дитячого руху.            

Користуючись даними посібниками, спеціалісти по роботі з дитячими громадськими організаціями, педагоги-організатори, заступники директорів шкіл з виховної роботи мають можливість налагодити якнайкращу виховну роботу з дітьми та підлітками у пазаурочний час. Надто, коли йдеться про організацію роботи за дев’ятьма основними напрямками виховання (Дорогами), які розроблено та впроваджено Луганською обласною дитячою громадською організацією «Лугарі».

Також Центром щороку організовується та проводиться методичний семінар для керівників відділень ЛОДГО «Лугарі» «Колеги».            

Основною метою проведення Семінару є покращення кваліфікаційного рівня та педагогічної майстерності спеціалістів по роботі з дитячими організаціями, керівників ДГО, педагогів – організаторів.
Завдання Семінару:
 • створення науково – методичної та матеріально – технічної бази розвитку дитячого громадського руху;  
 • зміцнення взаємовідносин між ДГО Луганської області, налагодження системи координації дитячого руху на Луганщині;  
 • утворення системи пошуку, навчання, та самовдосконалення спеціалістів по роботі з дитячими організаціями, керівників ДГО, педагогів-організаторів.  підвищення ефективності реалізації регіональної політики в сфері дітей та молоді на Луганщині;  
 • підвищення рівня поінформованості спеціалістів по роботі з дитячими організаціями, керівників ДГО, педагогів-організаторів щодо перебігу реалізації Програми розвитку дитячого руху в Луганській області на 2010 – 2014 роки.